Grundtvig − Trvalo sa učiace partnerstvá PDF Tlačiť E-mail
Streda, 03 Apríl 2013 18:09

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa 14. februára 2013 uskutočnilo rokovanie zástupcov tímu Grundtvig s bratom generálnym biskupom Milošom Klátikom, ako aj s tajomníčkami jednotlivých oddelení.

Koordinátorka slovenskej skupiny projektu Grundtvig - Trvalo sa učiace partnerstvá sestra Svetlana Bartoňová informovala brata generálneho biskupa o možnostiach a záväzkoch plynúcich z 1. medzinárodného stretnutia v Tollarpe. Spoločne s bratom farárom Petrom Macom predniesli viaceré návrhy ďalšej činnosti v našej cirkvi aj jednotlivých zborov v intenciách dokumentu Úlohy a ciele ECAV na Slovensku v rámci tohto projektu s environmentálnym zameraním. Okrem iného navrhli vytvorenie slovenskej stránky Grundtvigu, osvetovú činnosť v zboroch a plán činnosti na obdobie najbližších dvoch rokov.

Sestra Bartoňová a brat farár Maca potom rokovali s tajomníčkou pre školy a náboženskú výchovu a tajomníčkou pre zahraničie. Sestre tajomníčke pre školy Daniele Veselej predložili prosbu o spoluprácu pri propagácii projektu Grundtvig na rokovaniach s ministerstvom školstva, nakoľko nosnou témou Trvalo sa učiacich partnerstiev je práve dôraz na osvetovú činnosť a implementáciu významu zodpovednosti človeka za Božie stvorenstvo do edukačného systému. V budúcnosti sa pripravuje aj vydanie informačnej brožúry o výsledkoch ekonomického manažmentu a doterajšieho šetrenia energií v praxi.

  Pro joomla themes