Tretie medzinárodné stretnutie študujúcich 22. 05. - 26. 05. 2014 v Banskej Bystrici PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 08 Máj 2014 22:22

V dňoch 22. až 26. mája 2014 sa v Banskej Bystrici uskutoční už tretie medzinárodné vzdelávacie stretnutie, ktorým vyvrcholí dvojročný medzinárodný projekt celoživotného vzdelávania dospelých pre trvalo udržateľný rozvoj.

 

Prvé vzdelávacie stretnutie sa konalo v novembri 2012 vo švédskom Tollarp. Za Slovensko sa ho zúčastnili zástupcovia z piatich malých cirkevných zborov - Moravské Lieskové, Zvolenská Slatina, Ostrá Lúka, Merník a Dolné Saliby. Na druhom vzdelávacom stretnutí vo Wittenbergu v Nemecku bolo Slovensko zastúpené už desiatimi cirkevnými zbormi. Do projektu sa zapojili cirkevné zbory Horná Mičiná, Poníky, Hnúšťa, Švábovce a Závada.

 

Vzdelávania v Banskej Bystrici sa zúčastní 65 účastníkov z Nemecka, Dánska, Švédska, Lotyšska a Slovenska. Účastníci sa navzájom oboznámia o aktivitách, ktoré boli v jednotlivých partnerských krajinách realizované v čase od posledného medzinárodného stretnutia v nemeckom Wittenbergu v septembri 2013. Vypočujú si prednášky na témy: Martin Luther a je ho integrita s Božím stvorenstvom, Liturgický seminár o čase stvorenia, Praktické rady a možnosti šetrenia energiou, Seminár o chemikáliách - v potravinách, čistiacich prostriedkoch a pod., Seminár o Dánskej zelenej cirkvi.

 

Zahraniční účastníci sa budú môcť oboznámiť energeticky úspornými projektmi realizovanými v slovenských cirkevných zboroch, s ochranou životného prostredia na Slovensku, napr. s Badínskym pralesom - jedným z najstarších chránených území na Slovensku, Hronseckým dreveným artikulárnym kostolom - kultúrnym dedičstvom, zapísaným do zoznamu UNESCO, ale aj aktivitami podporujúcimi trvalo udržateľný rozvoj ako napríklad malá vodná elektráreň na Hrone v Očovej, ovčiu farmu Salaš Bakova Jama, alebo Arborétum Borová Hora vo Zvolene a pod.

 

Na záver účastníci zhodnotia uplynulé dva roky spolupráce a budú diskutovať o ďalšom pokračovaní medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania dospelých a mládeže pre trvalo udržateľný rozvoj a o možnostiach osobného príspevku k ochrane životného prostredia.

 

Viac informácií o zahraničných partneroch v projekte Grundtvig - Učiace sa partnerstvá nájdete na grundtvig.dinstudio.se

 

 

20. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí „ENVIROFILM 2014“

 

V čase konania sa vzdelávacieho projektu Grundtvig je v Banskej Bystrici v  dňoch 19. 05. - 24. 05. 2014 organizovaný medzinárodný filmový festival, zameraný na životné prostredie a jeho ochranu. Organizátori oboch podujatia sa dohodli na vzájomnom informačnom prepojení a spolupráci. Viac informácií o festivale nájdete na http://www.envirofilm.sk

  Pro joomla themes