Žiaci ZŠ a ochrana Božieho stvorenstva PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 01 Júl 2013 21:04

Vyučovanie ev. náboženstva v Spojenej ZŠ s MŠ v Moravskom Lieskovom bolo rámci projektu Grundtvig spestrené neobvyklou návštevou: lesníkom a leso-hospodárom Slavkom Ochodnickým, ktorý 26. februára tohto roka obohatil prítomných žiakov pútavou prednáškou na tému Ochrana Božieho stvorenstva.

Po úvodnom slove vyučujúceho, ktorým premostil predmet náboženskej výchovy a prírody poukázaním na Boží mandát, zapísaný v 1M 2, 15 vtiahol prednášateľ žiakov svojím výkladom do rozmanitých krás a súvzťažností v prírode. Ťažiskom informácií bol les a jeho význam pre človeka: pôdoochranný, vodoochranný, klímofortifikačný, vysvetlená bola aj ionizácia ovzdušia a rekreačný potenciál lesa. Žiaci si vypočuli abiotické aj biotické vplyvy na lesy, dozvedeli sa mnohé nové poznatky o rastlinách, drevinách aj živočíchoch ako súčasti regionálnych biotopov, teda života vôkol nás. Pri fixácii nových poznatkov zakomponoval prednášajúci taktiež viaceré zaujímavé pomôcky, čím vyučovanie ešte viac ozvláštnil. Kiež Pán Boh zasiatemu slovu o vzácnosti Božieho stvorenstva v detských srdciach dáva rásť a mocnieť i naďalej. 

Informoval: PM

 

  Pro joomla themes