Projekt Grundtvig medzi kňazmi Považského seniorátu PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 01 Júl 2013 21:04

11. novembra 2013 sa stretli ordinovaní bratia a sestry Považského seniorátu v cirkevnom zbore Dolné Srnie na svojej pravidelnej Seniorátnej pastorálnej konferencii, ktorá je spoločenstvom farárov daného seniorátu našej cirkvi.

Popri úradných informáciách sestry seniorky POS, ThDr. Evy Juríkovej odznel aj referát na tému: „Ekológia v ECAV - projekt Grundtvig“ v podaní člena slovenského tímu projektu Grundtvig a zároveň predsedu seniorátnej SPK, Mgr. Petra Macu.

V rámci svojho príspevku informoval prítomných kňazov o aktuálnosti tejto témy. Nadviazal na historické osobnosti ECAV v 19. a 20. storočí, ktoré sa etablovali v prírodných vedách či vo vzájomnom vzťahu teológie a ekológie. Zazneli tak mená ako Ján Š. Petian – Petényi (priateľ Jána Kollára i Ľudovíta Štúra), ktorý sa vypracoval na popredného európskeho prírodovedca, otca uhorskej ornitológie, ale súčasne i na zakladateľa vedecky koncipovanej, modernej komplexnej ochrany prírody u nás, ďalej Dionýz Štúr, Gustáv Zechenter-Laskomerský, Jezef Klemens, Daniel Lichard, Andrej Kmeť, Jozef Ľudovít Holuby, Ján Dubíny, Karol Gábriš a Igor Kišš. Následne prezentoval autor príspevku samotný medzinárodný projekt Grundtvig, jeho význam pre cirkevné zbory, celú cirkev i spoločnosť ako takú. Poslucháči si mohli vypočuť jednotlivé úlohy a ciele ECAV na Slovensku pre udržateľný rozvoj a ochranu Božieho stvorenstva vyplývajúce z 1. medzinárodného stretnutia študujúcich v Tollarp vo Švédsku i z 2. medzinárodného stretnutia vo Wittenbergu. Význam a opodstatnenosť tejto témy i celého projektu v rámci ECAV podčiarkuje tá skutočnosť, že popri delegátoch z Nemecka, Švédska a Dánska zastupoval projekt Grundtvig na Svetovom stretnutí Ekumenickej rady cirkví v Juhokórejskom Busane delegát zo Slovenska.

Čo je teda cieľom tohto projektu, ktorej súčasť bol i spomínaný referát na SPK v Dolnom Srní? Využiť kresťanský základ, ktorý je obsiahnutý v tejto téme, odlíšiť sa od sekulárnych združení a ochrancov prírody, nadväzovať spoluprácu s miestnou samosprávou i obyvateľstvom. Základ tohto projektu rozvinúť do zmysluplnej diskusie, ktorá má potenciál prerásť oblasť ochrany životného prostredia k všeobecným otázkam života a zodpovednosti človeka a kresťana. Informoval: Peter Maca

Informoval: PM

 

  Pro joomla themes