10. ekumenické stretnutie Svetovej rady cirkví PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 23 Január 2014 18:37

Na prelome októbra a novembra minulého roka sa v juhokórejskom Pussane uskutočnilo 10. ekumenické stretnutie Svetovej rady cirkví. Príležitosť prezentovať sa dostal aj projekt Grundtvig, do ktorého je zapojená aj Evanjelická cirkev a.v. na Slovenku. V Pussane ju zastupoval a projekt Grundtvig prezentoval brat Ján Maca. Viac sa dočítate v jeho reporte.

Desiate ekumenické stretnutie Svetovej rady cirkví (World Council of Churches) sa uskutočnilo tento rok v juhokórejskom meste Pusan v dobe od 30. októbra do 8. novembra. Zišlo sa tak na jednom mieste zhruba štyri tisíc zástupcov rôznych kresťanských cirkví a denominácii z celého sveta. Takéto veľké ekumenické zhromaždenia kresťanov pod záštitou WCC sa už tradične uskutočňujú raz za sedem rokov, predchádzajúce deviate stretnutie sa
odohralo v roku 2006 v brazílskom meste Porto Alegre. Tiež sa vždy dopredu vypracúva program, ktorým sa snaží zjednotiť hlas jednotlivých cirkví k aktuálnej situácii vo svete i v kresťanstve samotnom. Desiate zhromaždenie sa nieslo v duchu ústrednej témy, ktorá sa stala aj hlavnou modlitbou stretnutia:

 

„Boh života, veď nás ku spravodlivosti a mieru!“


Čo táto myšlienka zahŕňala? Veľmi veľa. Stručne popisuje terajšiu situáciu kresťana vo svete, ktorý konaním ľudí nie je ani spravodlivý a ani v mieri. Zároveň naznačuje i riešenie, ktorým je návrat k Bohu, každodenné usilovanie o Božie požehnanie a pokora pred Jeho dielom, aby nám bol zoslaný Duch svätý vedúci nás k pokoju, umiernenosti, solidarite a tolerancii.

Týmto zhrnutím sa však nechce naznačiť, že stretnutie v Pusane sa odohrávalo len na teologickej úrovni v hlbokom mystickom rozjímaní. Práve naopak, zástupcovia cirkví sa vyjadrovali ku konkrétnym problémom v ich živote a zdieľali si navzájom skúsenosti pri ich riešení. Nadväzovali sa nové kontakty, vymieňali informácie (napríklad o situácii v Sýrii a Egypte bez skreslenia médiami), rozširovali obzory o živote v iných podmienkach. Bolo
veľmi podnetné vypočuť si tieto autentické svedectvá. Ukázalo sa, že napriek nášmu pocitu na Slovensku, keď si myslíme, že máme nedostatok, nie je tomu tak. Nie je málo krajín, kde sú na tom obyvatelia rovnako (napríklad v politickej a ekonomickej sfére) alebo omnoho horšie. Ale tiež sa prejavilo aj to, že sa mnohému môžeme naučiť, napríklad od kresťanov v Kórei, na Madagaskare a v Nigérii v obetavosti a nadšeniu pre spoločnú vec. Nečakajú na
pomoc zvonka, sami aktívne pracujú na tom, aby sa mali lepšie.

Týmto diskusiám pomáhala aj skladba programu zhromaždenia. Každý deň stretnutia bol venovaný jednej oblasti, ktorá bola odvodená z hlavnej témy - alebo naopak, hlavná myšlienka bola odvodená z týchto tém, ktoré dnes hýbu kresťanstvom. Jednalo sa o „Spravodlivosť“ (spravodlivý prístup ku každému bez ohľadu na pohlavie, vek,
schopnosti, náboženstvo, národnosť, zdravotný stav...), „Mier“ (situácia na Blízkom východe, vzťah kresťanstva a islamu), „Jednota“ (potreba jednotného hlasu kresťanstva v stále viac sekularizovanom svete), „Misia“ (rozširovanie evanjelia) a „Ázia“ (kontinent na jednej strane s veľkým rozvojom kresťanstva a na druhej strane s veľkými hrozbami
pre cirkev i ľudstvo). Na konci 10. stretnutia WCC na základe týchto ekumenických diskusii boli v každej oblasti vypracované odporučenia, výzvy a stanoviská, ktoré majú byť rozširované v členských cirkvách alebo prostredníctvom sekretariátu WCC i v globálne pôsobiacich organizáciách (OSN apod.).

Dva dni boli venované ekumenickej púti za mier do Soulu a na hranicu so Severnou Kóreou. Každý účastník tak mohol zažiť neprirodzenú atmosféru politicky rozdeleného národa, ktorý ale verí v opätovné zjednotenie a zmierenie.  Nezabudnuteľné zostanú i zážitky z Kórejského kultúrneho večera s ukážkami tradičnej kórejskej kultúry a návšteva
miestnej nedeľnej bohoslužby. Kórejské cirkvi tak dostali ďalšiu príležitosť ukázať vynikajúcu organizáciu a bohatú pohostinnosť, ktorá bola charakteristická pre celé stretnutie v Pusane i Soule.

Vyššie spomenuté hlavné témy sa prelínali naprieč celým programom od spoločných zhromaždení (ranné a večerné bohoslužby, plenárne zhromaždenia, púte) až po skupinové štúdiá biblie, tematické ekumenické diskusie a workshopy. Tu mala svoje zastúpenie aj ECAV, keď v spolupráci s Evanjelickou cirkvou v strednom Nemecku a Švédskou cirkvou prezentovala medzinárodný projekt „Grundtvig – Učiace sa partnerstvá, projekt vzdelávanie
pre trvalo udržateľný rozvoj pre vidiecke cirkevné zbory na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“. Nebolo to náhodné, téma trvalo udržateľného rozvoja a ekológie spadala priamo pod „Spravodlivosť“ (a čiastočne aj „Jednotu“) a stala sa jej výraznou časťou. Ukázalo sa pre nás až prekvapivé, akou dôležitou súčasťou cirkví vo svete sa stala ekológia pri hrozbe globálneho otepľovania a znečistenia sveta. Na Slovensku nič tak intenzívne zatiaľ nepociťujeme, ale táto výzva životu už stojí za dverami nevyhneme sa jej. Globálne zmeny klímy prinesú aj nám zmenené životné podmienky, ekologických utečencov a spolu so znečisťovaním prostredia aj nedostatok zdrojov alebo priamo ohrozenie života, ako sa už teraz deje v Oceánii, Malajzii a Bangladéši. Preto sa v Pusane nehovorilo o trvalo udržateľnom rozvoji, ale len o udržaní aspoň súčasného stavu, o eko-spravodlivosti pre
všetkých, teda o práva na zdravé podmienky pre život. Stojíme pred hranicou, za ktorou už sa nebude dať vrátiť späť a zakrývame si pred tým oči. Už v tejto chvíli na to doplácajú tí najchudobnejší a najbezbrannejší v treťom svete (najmä Ázii). Aká je to pre nich spravodlivosť? Preto je dôležité zjednotiť hlas i úsilie kresťanov sveta na zmiernenie
tohto vývoja, ktorý priamo ohrozuje život na planéte Zem, teda aj samotné dielo Boha života.

V svetle týchto informácii tak dostalo zapojenie ECAV na Slovensku do medzinárodného ekologického projektu novú vážnosť. Je teraz na nás, aby sme svoje úsilie ešte prehĺbili a boli tak pripravení na budúcnosť. Aby sme sa sami stali v Duchu svätom oázou pokoja v nepokojnom svete a pomohli aj svojím príkladom nastoliť vo svete mier. Za to prosme: „Boh života, veď nás ku spravodlivosti a mieru!“

 

Ján Maca

  Pro joomla themes