Stretnutie zástupcov zborov zastúpených v projekte Grundtvig PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 01 Júl 2013 21:04

Zástupcovia cirkevných zborov na rokovaní Grundtvig - Učiace sa partnerstvá 20. júna tohto roku sa priestoroch GBÚ konalo ďalšie stretnutie učiacich sa v medzinárodnom projekte Grundtvig - Učiace sa partnerstvá na národnej úrovni.

Jednotliví účastníci referovali o plnení čiastkových plánov slovenského tímu Grundtvig v cirkevných zboroch Ostrá Lúka, Dolné Saliby, Merník, Zvolenská Slatina a Moravské Lieskové. Koordinátorka projektu Svetlana Bartoňová informovala o aktualitách z II. medzinárodného stretnutia koordinátorov, ktoré sa konalo v Rige ako aj o návrhu systému ekologickej cer tifikácie v cirkvi.

V diskusii jednotliví členovia vyjadrili potrebu tému ekológie a cirkvi prezentovať na teologickom základe, pokračovať a prehĺbiť prednášky zamerané na ochranu Božieho stvorenstva a nadviazať na poznatky získané v minulosti.

Potešiteľné je, že projekt Grundtvig získava postupne nových záujemcov: cirkevné zbory Závada, Hnúšťa, Horná Mičiná a Švábovce.

Informoval: PM

 

 

Zástupcovia cirkevných zborov na rokovaní Grundtvig - Učiace sa partnerstvá

  Pro joomla themes