PDF Tlačiť E-mail

certifikat logoJednou z vízií prebiehajúceho projektu Grundtvig je vytvoriť priestor, v ktorom by cirkevné zbory mohli deklarovať svoj pozitívny postoj ku životnému prostrediu a následne získať cirketikát zeleného cirkevného zboru: Bol by to pre cirkevné zbory na jednej strane záväzok ale aj možnosť čerpať z vytvorených zdrojov finančné prostriedky. V cirkevách v zahraničí takéto certifikáty pre cirkevné zbory sú udeľované a to aj vďaka kritériám, ktoré sú jasne stanovené. Ako príklad a aj podklad pre inšpiráciu tu uvádzame preložený zoznam 48-ich bodov, podľa ktorého sú udeľované certifikáty zeleného cirkevného zboru v zahraničí. 

 

SLUŽBY BOŽIE V CIRKEVNOM ZBORE

 1. 1.Vytvoriť aspoň raz ročne služby Božietémou klimatických zmien alebo témou ochrany životného prostredia
 2. 2.Usporiadať alebo zúčastniť sa na „open-air“ službách Božích (na otvorenom priestranstve,prírode) aspoň raz za rok
 3. 3.Usporiadať alebo zúčastniť sa každoročne na službách Božích so zreteľom na klimatickúenviromentálnu spravodlivosť/rovnosť
 4. 4.Zapracovať klimatické zmeny, životne prostredierovnosť do cirkevných služieb Božích tam, kde to prirodzene pasuje
 5. 5.Urobiť zbierku na podporu klimatickýchenviromentálnych projektov v treťom svete

INFORMÁCIE, VZDELÁVANIE A DIAKONIA

 1. 6.Vypracovať akčný plán pre vytvorenie zelenej cirkvi
 2. 7.Integrovať zmeny klímy, životného prostrediaspravodlivosti do cirkevných vzdelávacích programov
 3. 8.Podporiť materiály o klimatických zmenách, životnom prostredí a spravodlivosti v cirkevnom časopise, na cirkevnej webovej stránke atď.
 4. 9.Každý rok usporiadať akciu zameranú na klimatické zmeny, životné prostredieenvironmentálnu spravodlivosť
 5. 10.Vytvoriť zbierku v prospech klimatických a enviromentálnych projektov v rozvojových krajinách
 6. 11.Usporiadať blšie trhy alebo iné zbierky v prospech klimatických a enviromentálnych projektov v treťom svete

NAKUPOVANIE V CIRKEVNOM ZBORE

 1. 12.Pokúsiť sa obmedziť cirkevné nákupy
 2. 13.Nevyhadzovať veci bez uváženia
 3. 14.Vyberať výrobky Fair Trade (http://cs.wikipedia.org/wiki/Fair_trade), ak je to možné
 4. 15.Vyberať lokálne potraviny, ak je to možné
 5. 16.Vyberať „ekologicky značené výrobky“, ak je to možné
 6. 17.Vyberať organicke potraviny, ak je to možné
 7. 18.Obmedziť používanie chemických látok pri čistení, napríklad používať ekologicky značené čistiace prostriedky
 8. 19.Urobiť zlepšenia šetrné k životnému prostrediu a/alebo organické zlepšenia na cirkevnom majetku, ako sú záhradypozemky pri kostole
 9. 20.Chrániť prírodu, napr.: vysádzanie stromov, zaistenie otvorených plôch na cirkevnom majetku a/alebo zaistenie ekologického poľnohospodárstva na cirkevnej poľnohospodárskej pôde
 10. 21.Používať dobíjatelné batériezaistiť aby sa z už nedobíjatelnými batériami naložilo primeraným spôsobom
 11. 22.Vyberať enviromentálne schválených, organických alebo Fair Trade dodávatelov tovaruslužieb, ak je to možné

VYUŽÍVANIE ENERGIE V CIRKEVNOM ZBORE

 1. 23.Vykonať prieskum úspory energie na cirkevných stavbách (kostol, zborový dom, fara, atď)
 2. 24.Dať prednosť nízkej spotrebe energie a paliva pri nákupe elektronických zariadení, ako sú chladničky, práčky, počítačestroje pre cirkevné pozemky
 3. 25.?? Kúpiť ekologické zásobovanie energiou
 4. 26.Používať energeticky úsporné žiarovky tam, kde je to účelné
 5. 27.Vypínať svetloizbách, ktoré sa práve nepoužívajú
 6. 28.Znížiť teplotucirkevných budovách, ktoré sa práve nepoužívajú
 7. 29.Zmeniť vykurovanie na také, ktoré je ekologické a šetrné ku klíme, ak je to možné, ako napr. zemný výmenník (tepelné čerpadlo), solárne panely, tepelné výmenníky alebo plošné vykurovanie
 8. 30.Vypínať počítače, ktoré sa práve nepoužívajú
 9. 31.Používať energeticky úsporné zásuvky, kde je to užitočné
 10. 32.Naplniť umývačku riadu pred jej spustením
 11. 33.Limitovať používanie vody, napr. používaním dvojitého splachovania záchodov
 12. 34.Redukovať používanie mäsa – najmä hovädzieho

CIRKEVNÁ DOPRAVA

 1. 35.Uľahčiť parkovanie bicyklovkostole pre veriacich, dobrovoľníkov a zamestnancov
 2. 36.Usporadúvať spoločnú dopravu na cirkevné výlety
 3. 37.Používať viac bicykle, MHD, vlakypool-driving, menej autá a lietadlá
 4. 38.Platiť kompenzáciu za CO2, napr. pre lety
 5. 39.Zabezpečiť jeden alebo niekoľko bicyklov pre dopravu cirkevných zamestnancovdobrovoľníkov

CIRKEVNÝ ODPAD (ZNÍŽENIE A RIADENIE)

 1. 40.Dať prednosť normálnemu riadu pred jednorázovým
 2. 41.Používať recyklovaný papier
 3. 42.Kopírovať /tlačiť obojstranne
 4. 43.Kompostovať malý organický odpad
 5. 44.Triediť papier, sklokovy do samostatných zberných kontajnerov ako druhotnú surovinu
 6. 45.Triediť PVC plasty do samostatných zberných kontajnerov ako druhotnú surovinu
 7. 46.Triediť elektrickýelektronický odpad do samostatných zberných kontajnerov a odovzdávať ho na určené miesto
 8. 47.Triediť chemický odpadpoužité tonery a tlačové kazety a odovzdávať ho na určené miesto
 9. 48.Vytvoriť zberné kontajnery pri kostole pod menom miestneho obchodníkadruhotnými surovinami

 

 
  Pro joomla themes