PDF Tlačiť E-mail

Powerpoint prezentácie ekoprojektov cirkevných zborov

(v anglickom jazyku)

 

Projekt HS

Eko-projekt CZ Moravské Lieskové

Stiahnuť prezentáciu

Projekt HS

Cirkevný zbor Dolné Saliby

Stiahnuť prezentáciu

Projekt ML

Cirkevný zbor Moravské Lieskové

Stiahnuť prezentáciu

Projekt OL

Cirkevný zbor Ostrá Lúka

Stiahnuť prezentáciu

Projekt ZS

Cirkevný zbor Zvolenská Slatina

Stiahnuť prezentáciu

 Projekt Mernik  

Cirkevný zbor Merník

Stiahnuť prezentáciu

 

ECAV

Evanjelická cirkev Augsburského vyznania na Slovensku

Stiahnuť prezentáciu

 

  Pro joomla themes