Grundtvig a biologická ochrana rastlín PDF Tlačiť E-mail
Streda, 03 Apríl 2013 18:09

V stredu 24. apríla 2013 zaplnilo klubovňu miestnej Jednoty dôchodcov Slovenska v Moravskom Lieskovom množstvo návštevníkov, prevažne evanjelikov, v očakávaní už druhej osvetovej prednášky v rámci projektu Grundtvig.

Po úvodnom slove iniciátora, zborového farára Petra Macu, sa ujal slova vzácny hosť – Ing. Zoltán Tamašek, špecialista na biologickú ochranu rastlín. V úvode svojej pútavej prednášky vysvetlil poslucháčom históriu tohto odvetvia siahajúceho v celosvetovom meradle až do 50-tych rokov minulého storočia. Na území Slovenska sa prednášateľ venuje tomuto odboru intenzívne od konca 80-tych rokov 20. storočia. Hlavné rozdiely medzi klasickou chemickou a biologickou ochranou rastlín sú, že chémia zabíja všetky citlivé živé organizmy bez rozdielu (navyše časom vzniká rezistencia), ale biologická ochrana je šetrná voči životnému prostrediu a cielene pôsobí na konkrétnych škodcov na poliach a záhradách.

Po tomto úvode pán Tamašek prezentoval postupne jednotlivé produkty biologického inžinierstva určené na ochranu proti voškám, roztočom, moliciam, slimákom, húseniciam, obaľovačom, ale aj hubovým chorobám, múčnatke, chrastavitosti a mnohým iným škodcom kultúrnych rastlín a stromov. Prednášateľ poukázal na jednoduché, ale veľmi účinné prostriedky ochrany, ako sú lepové dosky a pásy či pomarančový olej, ktoré šetrne a bez akýchkoľvek vedľajších účinkov eliminujú konkrétne škodlivé organizmy. V samostatnej časti prednášky za pomoci prezentačnej techniky osvetlil úlohu podporných biologických preparátov testovaných v Maďarsku a Nemecku, ktoré popri zvýšeniu úrody pomáhajú posilňovať obranyschopnosť rastlín.

Na záver stretnutia sa účastníci zhodli na tom, že mýty o neúčinnosti a predraženosti biologickej ochrany rastlín neobstoja. Práve tento spôsob starostlivosti o pôdu je v súzvuku kresťanskej bioetiky a povinnosti chrániť a strážiť našu zem pre ďalšie generácie.

Cyklom prednášok v rámci projektu Grundtvig sa snažíme nadviazať na dedičstvo kňazov našej evanjelickej cirkvi, ktorí šírili osvetu v celej spoločnosti 18. až 20. storočia.

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 30.4.2013

  Pro joomla themes